Tjänster

stock-photo-14461014-women-whispering

Våra tjänster

Audionomkonsult är ett företag som erbjuder professionella tjänster inom:

  • hörseldiagnostik
  • hörselutredningar
  • hörapparatutprovningar
  • tinnitusrådgivning
  • föreläsningar om hörsel
  • hörselskydd (återförsäljare för Bellman & Symfon)
  • övrig hörselrelaterad kompetens

Audionomkonsult vänder sig till alla aktörer inom hörselbranschen, såväl privata som i landsting och kommuner.

Företaget erbjuder tillfälliga eller långsiktiga lösningar av hög kvalitet för att tillgodose kundernas behov. Det kan handla om tillfälliga inhopp eller längre perioder om en anställd blir sjuk, är föräldraledig eller är frånvarande av andra skäl.